Yayınların üzerini tıklayarak indirebilirsiniz.

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Basel II: Its Implications on Turkish Banks and  SMEs in Samsun

 

Doktora Tez Başlığı: Türkiye’de Arıcıların Sosyo- Ekonomik Yapısı ve Üretim Etkinliği

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Ceyhan, V. and Emir, M. (2015). Structural and economic analysis of turkish fishmeal and fish oil manufacturers, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 15(4):841-850. (ISSN 1303-2712; DOI: 10.4194/1303-2712-v15_4_07).

Abacı, N.İ., Demiryürek, K., Emir, M. and Yıldırım,Ç. (2015). Factors Affecting the Use of Micro-Credit among Women Entrepreneurs in the Samsun Province of Turkey, The Anthropologist, 20(3): 397-406. ISSN: 0972-0073

 

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Emir, M ve Peri, F. (2016). Samsun İli Salıpazarı İlçesi Arıcılığının ve Arıcı Birlik İlişkilerinin İncelenmesi, Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (UTYHBD), 2(1):18-22.

Emir, M., Abacı,Nİ.  Emir,M. , Büyükarslan, BA. (2016). Common Perspectives on Youth Entrepreneurial and Determining Students’ Perception of Entrepreneurship, Journal of Qafqaz University,16 (1):3-9.

Emir, M. (2015). Evaluation of Queen Bee Production in Turkey, International Journal of Agriculture and Wildlife Science,1(2):104-107.

Eryılmaz Aydın, G., Demiryürek, K. ve Emir, M. (2015). Avrupa Birliği Ve Türkiye’de Organik Tarım Ve Gıda Ürünlerine Karşı Tüketici Davranışları. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 30(2): 199-206.

Emir, M. and Kerse M. (2010). Basel II and Its Implications on Turkish Banks, Journal of Qafqaz University,30: 16-28. ISSN: 1302-6763

Emir, M. (2009). Basel II and Banking Regulation & Supervision, Journal of Qafqaz University, 28: 90-99.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Ceyhan, V., Emir,M., Canan, S. (2016). Economic Structure and Technical Efficiency of Turkish Beekeepers’ Union and Honey Producers’ Union, 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, p.33, 26-28 September 2016, Bursa, Turkey

Emir, M. (2016). Kovandan Sofraya Çam Balı Fiyat Başkalaşımının Analizi (Analysis of Price Differentiation of Pine Honey from Hive to Table), Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi (5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress), Kongre Kitabı, 545-546, 1-5 Kasım 2016 (1-5 November, 2016, Fethiye, TURKEY), Muğla (in Turkish with English abstract)

Emir, M. (2016). Arıcılık İstatistiklerinde Toplam Değerlerin Yanıltıcılığından Birim Değer Odaklı Bakışa Yönelimin Doğruluğu (The Accuracy of The Inclination from the Deceptive Total Values in Beekeeping Statistics to the Unit Value-Oriented Approach), 5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Kongre Kitabı, 547-548, 1-5 Kasım 2016, Muğla (in Turkish with English abstract)

Emir, M. (2016). Arıcılığın İhtiyaç Duyduğu Destekleme Modeli: Türkiye Örneği (The Required Support Model for Beekeeping: the Case of Turkey), 5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Kongre Kitabı, 549-550, 1-5 Kasım 2016, Muğla (in Turkish with English abstract)

Emir,M., Ceyhan V. (2016). Türkiye’de Arıcıların Üretim Karakteristikleri (Production Characteristics of Turkish Beekeepers), 5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Kongre Kitabı, 551-552, 1-5 Kasım 2016, Muğla (in Turkish with English abstract)

Ceyhan,V. and Emir, M. (2016) Economic performance of beekeepers under different colony management system in Turkey, International Conference on Food and Agricultural Engineering (ICFAE), Paris, France 17th-18th July, 2016.

Emir,M., Ceyhan V. and Güler, A. (2016). Exploring the socio-economic structure of beekeepers in Turkey. 13th Asian Apicultural Association Conference, 24-26 Nisan 2016, 284, Jeddah, Saudi Arabia.(only abstract printed)

Emir, M. (2015). The Social Laboratory Analysis Of Solution For Beekeepers’ Marketing Problems (A Case Study Of Turkey), 44th APIMONDIA International Apicultural Congress, 15-20 Eylül 2015, 129-130, G. Kore.(only abstract printed)

Ceyhan,V. Emir, M., Güler, A. (2015) Production Efficiency And Its Determinants Of Beekeepers In Turkey, 13th International Conference on Data Envelopment Analysis,24-27 Ağustos 2015, Braunsweig, Germany. (http://deaconference.com/dea2015/home/dea2015-abstracts.pdf)

Ceyhan, V., Emir,M., Kılıç,O., Bozoğlu,M., Demiryürek, K., Yeninar,H., Öztürk,A.İ. (2014), Türkiye’de Arıcılık Ekonomik Olarak Sürdürülebilir mi?, 4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi&20.Apislavia Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Muğla, 176-177 (in Turkish with English abstract)

Emir,M., Abacı, N.İ.,Emir, M. (2013). Girişimcilik Eğitimi Alan Gençlerin Ortak Yönleri ve Girişimcilik Algısını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Uluslar arası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu, 1-3 Kasım 2013, Muğla. (in Turkish with English abstract)

Emir,M. (2010). Financial Crisis and Turkey, Turgut Ozal International Conference on Economics and Politics-1, 15-16 April 2010,Malatya,Inonu University, Global Crises and Economics Governance Conference Book, pp.2124-2140.

Emir M., (2008). Basel II, Derecelendirme Sistemi ve Kobiler Üzerindeki Etkileri, İzmir Ekonomi Üniversitesi - I. Uluslararası Sempozyum: Kobiler ve Basel II, Mayıs 2008. (in Turkish with English abstract).

 

Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Ozturk, E. and Emir,M. (2012). “Milk Hygiene in Turkey”, HMILK: Key Components of Milk Hygiene from Farm to Consumer Project Reports, pp.28-35, December 2012.

 

Ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

Emir, M. (2016). “Arıcılık Ekonomisi”, Samsun, ISBN:978-605-62354-2-9, Mart 2017.

Ceyhan, V. ve Emir, M. (2016). “Türkiye Arıcılığının Mevcut Durumu, Sorunları ve Geleceği”, Samsun, ISBN: 978-605-62354-1-2, Mayıs 2016.

Emir, M.(2014), “Tarım Ekonomisi Öğrencilerinin Mesleki Kapasitesinin Geliştirme Günleri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun (Editör).

Ceyhan, V.,Emir, M., Karadağ, H.O. ve Ege,F. (2013). “Türkiye’de Balık Unu ve Yağı Üreten İşletmeler: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Samsun, ISBN:978-605-5085-01-8, Haziran 2013.

Emir, M. (2012), 1. Lisansüstü Eğitim Günleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun (Editör)

Özturk, E. ve Emir, M. (2012). “Türkiye’de Süt Hijyeni”, Çiftçiden Tüketiciye Süt Hijyeninin Temel Bileşenleri”, ss.28-35, Aralık 2012

Emir, M. (2011). “Kayda Değer İş Anlayışı”, KOBİ’lerde Kayıtlı İstihdamı Destekleme Projesi Kitabı, ISBN:978-605-62354-0-5, Temmuz 2011.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Emir, M. ve Demiryürek, K. (2014). Avrupa Birliği ve Türkiye’deki Organik Tarım Mevzuatındaki Gelişmeler ve Son Yönetmeliklerin Analizi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,11(2): 21-28.
 2. Kılıç, O., Gündüz, O., Aydın, G., Emir, M., Çay Tüketiminde Tüketici Davranışlarının Belirlenmesi: Samsun İli Örneği, HR.Ü.Z.F. Dergisi, 16(4): 19-25, (2012).
 3. Gündüz, O., Kılıç, O., Emir, M., Aydın, G., “Süt ve süt ürünleri tüketiminde tüketici tercihlerini etkileyen faktörler: Samsun ili örneği ” Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 8(1) 36-43, (2012). (ISSN: 1306-7648).
 4. Emir,M., Revenue Recognition, Atatürk Üniversitesi Journal of Graduate School of Social Sciences, 16(1): 467-476, (2012).
 5. Yaman, O. ve Emir,M., Bireysel Emeklilik Sisteminin Denetim ve Muhasebe Yapısı, Mali Çözüm Dergisi,22 (110): 55-70, (2012).
 6. Yaman, O. ve Emir,M., Emeklilik Planı ve Giriş Aidatı, E-Yaklaşım Dergisi - Yaklaşım Yayıncılık - Hakemli Dergi: Yıl:20, Sayı:231,(2012).
 7. Yaman, O. ve Emir,M.,Emeklilik Sözleşmesi ve Bireysel Emeklilik Sistemine Giriş, Mali Kılavuz Dergisi-Yıl:14,Sayı:55. (2012).
 8. Yaman, O. ve Emir, M. Bireysel Emeklilik Sistemi ve Kurumsal Yapı”, E-Yaklaşım Dergisi - Yaklaşım Yayıncılık - Hakemli Dergi: Yıl:19, Sayı:228,(2011)
 9. Gündüz, O. ve Emir, M. Dondurulmuş Gıda Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Samsun İli Örneği”, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,14(3): 15-24,(2010).
 10. Emir, M. “Kasıtlı Yanlış Beyanın Türleri ve Denetim”, E-Yaklaşım Dergisi - Yaklaşım Yayıncılık - Hakemli Dergi: Yıl:18, Sayı:211,(2010).ISSN: 1303-4855
 11. Emir, M. ve Büyükarslan A. “Finansal Krizler ve Maliyetleri”, Mali Kılavuz Dergisi-Yıl:12,Sayı:50, Ekim-Aralık 2010, ss.95-103,(2010).
 12. Emir, M. ve Aydın G. “Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi Uygulaması”, E-Yaklaşım Dergisi - Yaklaşım Yayıncılık - Hakemli Dergi: Yıl:18, Sayı:208:630-635 (2010).
 13. Emir, M. ve Dağıdır H.,Derecelendirme Sistemi”, E-Yaklaşım Dergisi - Yaklaşım Yayıncılık - Hakemli Dergi: Yıl:17, Sayı:204:634-646 (2009)
 14. Emir, M , “Hile Riskinin Denetim ile İlişkisi”, Mali Çözüm-İSMMMO Yayın Organı-Hakemli Yazılar: Temmuz-Ağustos 2008, 18(88),87-96 (2008).
 15. Emir, M (2008). “Hile Denetimi”, Mali Çözüm-İSMMMO Yayın Organı-Hakemli Yazılar: Mart-Nisan 2008,18 (86),109-121, ISSN: 1303-5444

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Emir, M. ve Ceyhan, V. (2016). Türkiye’de Arıcıların Göç Yolları, Arı Ürünleri Verimliliği ve Fiyatları, Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildiriler Kitabı, 25-27 Mayıs 2016, Isparta, Cilt 3, 1615-1624.

Demiryürek, K. Emir, M., Abacı, Nİ.,Kawamorita, H., Yıldırım, Ç., Türkten, H., Canan, S., Kaynakçı, C. (2016). Bütüncül Bir Yaklaşım İle Girişimcilik Eğitimi, XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildiriler Kitabı, 25-27 Mayıs 2016, Isparta, Cilt 2, 1183-1190.

Emir, M. (2015). Arıcıların Pazarlama Sorunlarının Çözümü İçin Sosyal Laboratuvar Analizi (Türkiye Örneği), Marka Bal Olma Yolunda Samsun Sempozyumu, 10 Ocak, Samsun, 198-212.

Emir, M., Ceyhan V. ve Güler, A. (2014). Türkiye Arıcılığının Gerçek Durumunun Değerlendirilmesi, XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildiriler Kitabı, 3-5 Eylül 2014, Samsun,773-784.

Abacı, N.İ., Demiryürek, K., Yıldırım,Ç. ve Emir, M. (2014). Samsun İlinde Mikro Kredinin Kullanılmasını Etkileyen Faktörler, XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildiriler Kitabı, 3-5 Eylül 2014, Samsun, 337-345.

Tilki M, Topçu B, Şakiroğlu M, Gomes A, Pintado M, Öztürk E, Emir M, Aydın E, Cebeci Aydın A, Colmenero EL, Lopez L, Maki M (2013). Süt ve süt ürünleri üretim zincirinde yer alan kişiler için online süt hijyeni eğitim modülleri. TGDF Gıda Kongresi, sf:73, 12-14 Kasım 2013, Antalya.

Emir, M., Karadağ, H.O., Ege, F., Ceyhan, V. (2012), Türkiye’de Balık Unu ve Yağı Üreten İşletmeler:Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 10.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildiriler Kitabı, 5-7 Eylül 2012, Konya, 828-838

Emir, M., Demiryürek, K., Aydın, G., Can,S.(2012), Avrupa Birliği Organik Tarım Mevzuatındaki Gelişmeler ve Türkiye’nin Uyumu, 10.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildiriler Kitabı, s.71-75

Gündüz,O., Kılıç,O.,Emir,M., Aydın,G.(2012), Gelir Düzeyine Göre Süt Tüketiminde Tüketici Davranışları: Samsun İli Örneği,10.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildiriler Kitabı, 863-872

Can, S. ve Emir,M. (2012), Franchising Türleri ve İş Konsepti, 1.Ulusal Ünye İ.İ.B.F İşletmecilik Sempozyumu,24-25 Nisan 2012, 145-152.

Emir, M. (2011), Finans Kaynakları ve Samsun’daki KOBİ’lerin Durumu, Samsun Sempozyumu, 1.cilt: 937-947, Ondokuz Mayıs Üniversitesi,13-16 Ekim 2011.

Hakemsiz dergilerde yayınlar

 1. Emir, M. (2016). Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarları, Petek Dergisi, 18:14-15.
 2. Ceyhan, V. ve Emir, M. (2016). Türkiye Arıcılık Sektörünün Güçlü ve Zayıf Yönleri ile Fırsat ve Tehditleri, Petek Dergisi, 18:18-19.
 3. Emir, M. (2015). 44. Apimondia Kongresi: İzlenimler ve Öneriler, Arıcılık Araştırma Dergisi,7 (14):34-36.ISSN: 2146 -2720 http://arastirma.tarim.gov.tr/aricilik/Belgeler/dergi/14.Sayi.pdf
 4. Emir, M. (2015). Arı Ürünleri Pazarlamasında Birliklerin Rolü ve Birliklere Tavsiyeler, Arıcının Sesi, 7(12):10.
 5. Emir, M. (2015). Arıcılar İçin E-Ticaret Adımları Ve Pazarlama Önerileri, Arıcılık Araştırma Dergisi,7 (13):32-33.ISSN: 2146 -2720 http://arastirma.tarim.gov.tr/aricilik/Belgeler/dergi/13.Sayi.pdf
 6. Emir,M. (2015). Bal Dolum ve Paketleme Tesisi Kurulum Süreci, Petek Dergisi, 15:16.
 7. Emir,M. (2015). 4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi İzlenimleri, Petek Dergisi, 14:8-11.
 8. Emir,M. (2014). 12. Asya Arıcılar Birliği Konferansından İzlenimler, Petek Dergisi, 13:8-11.
 9. Emir,M. (2014).Samsun İli Arıcılarının Ekonomik Analizi Üzerine Pilot Çalışma, Petek Dergisi, 12:18-21.
 10. Emir,M. (2014). Samsun Arıcılarının Sosyo- Ekonomik Yapısı Üzerine Pilot Çalışma, Petek Dergisi, 11:8-10.
 11. Emir, M. (2010). ”Basel II ve Samsun’daki Kobilere Etkileri”, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Mayıs-Haziran 2010, Sayı:65, ss.26-32.