Dr. Murat EMİR                                                                                                                                                 

1983 yılı Samsun doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Samsun’da tamamladı. 2001’de Kadir Has Üniversitesi İşletme bölümünü birincilikle kazandı ve birincilikle mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Muhasebe-Finansman (İngilizce) anabilim dalında yaptı. “Türkiye’de Arıcıların Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Üretim Etkinliği” çalışmasıyla 2015 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi anabilim dalının ilk doktor unvanını alan mezunu oldu. Doktora tezinin saha çalışmaları için altı ay 37 il, 166 ilçe ve 315 köy-mahallede 500 arıcı ile görüştü. Doktora tezi, eğitim ve yayım çalışmaları ile Türkiye arıcılık ekonomisine katkılarından dolayı Bal Tanıtım Derneği tarafından 2016 Yılı Altın Arı Ödülü’ne aday gösterildi ve 2016 Yılı Arıcılık Onur Ödülü’ne layık görüldü.

Esnaf bir babanın çocuğu olması sebebiyle küçük yaşlarından itibaren iş dünyası hakkında gözlem yapma ve deneyim kazanma fırsatı oldu. Samsun sanayi sitesinde çalıştı. Üniversite eğitimi sırasında önemli ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda stajlar yaptı. Aynı zamanda üniversite kulüplerinde öncü çalışmalara imza attı. Lojistik sektöründe faaliyet gösteren uluslararası bir işletmenin yönetici sorumluluğunun ardından Kadir Has Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak çalıştı.

Arıcılık Ekonomisi alanında kitap yazan dünyanın ve Türkiye’nin ilk ve tek ekonomisti Dr. Murat Emir, arıcıların pazarlama sorununu çözecek www.ARICIMDAN.com çalışması, yoğun eğitim seminerleri ve danışmanlıkları ile hizmet sunmaktadır.

 

https://www.youtube.com/watch?v=pjuT3JY_020

Dr. Murat Emir is a beekeeping economist and an entrepreneur, has a Bachelor’s degree in Business Administrator (ranked 1st), MsC degree in Accounting-Finance and PhD degree in Agricultural Economics (Exploring the Socio Economic Structure of Beekeepers and Their Production Efficiency in Turkey). He served as a trainee in Arkas Cooperation, Mercedes Benz Turk Inc. and The Directorate of Mint during his university education. Short after his graduation, he worked as the responsible manager of a logistic company which serves all over Turkey and as the responsible coordinator publicizing Turkey for some banks working under an agreement.

Between September 2007 and February 2009 he taught Administration, Finance, Human resources management, Capital market, Economics, Consumer Banking, Law of obligations and Risk management as the guest lecturer in Vocational High School at Kadir Has University. He worked as a research assistant in agricultural economics at 19 Mayıs University in 2009-2016. Mr. Emir has ten years of professional working experience in the fields of economic development, local enterprises, beekeeping, milk, fishing, agricultural firms, entrepreneurship, auditing, financial management and marketing. He has got national and international publications, projects and training in these areas.

He was a guest speaker at Beekeeping Congress organized in 2014 in Muğla and had some TV programs about beekeeping marketing in 2015-2017.

There is no published book study on beekeeping economy in world beekeeping literature. He wrote the first book in Beekeeping Economy in Turkish. With this book, it is aimed to fill this gap in the literature, to create the existence of economic intellectuality in the field of beekeeping and to get the first book in the field of beekeeping economy.

Chapters :

  1. BEEKEEPING SECTOR
  2. BEEKEEPING IN TURKEY AND WORLD
  3. BUSINESS AND BEEKEEPING ENTREPRISES
  4. COST CALCULATIONS IN BEEKEEPING ENTREPRISES
  5. MARKET OF BEE PRODUCTS AND MARKETING
  6. FAIR MARKETING
  7. FUNDAMENTAL FINANCIAL MANAGEMENT IN BEEKEEPING ENTREPRISES
  8. BEE PRODUCTS FOR CONSUMER

The ARIMO painting and activity book for kids which aims to make kids love bee and bee products, is a social responsibility project that was prepared by ARICIMDAN.com. Also the book introduces the bee products for adults.

The Seventh World Bee Day event was held on 20 May 2017 in Kastamonu. ARIMO was distributed especially in this event, in schools and various shopping malls. The second edition was printed specifically for the 120th anniversary of APIMONDIA as 10000 copies.

He has a web-site about beekeeping for contacting beekeepers and consumers. Its name is www.ARICIMDAN.com

ARICIMDAN.com is the gateway to e-commerce in the marketing of bee products to solve the marketing problem of beekeepers. The difference from other advertising and shopping sites are that it only focuses on bee products and ARICIMDAN.com offers like honey, royal jelly, pollen, propolis, bee venom, perga and apilarnil to the consumers with suitable prices. Another aim of the ARICIMDAN.com is to contribute to the price stability and supply-demand balance in bee products, especially honey.

ARICIMDAN.com supports education consultancy, advertisement-animation, graphic-design and web by its expert team.

 Beekeeping is passion. The ARICIMDAN.com team is also passionate its job.

İletişim: 0554 8000 522

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://www.facebook.com/mrtemir