MURAT EMİR

www.muratemir.com

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Özgeçmiş

e-Posta Yazdır

İlk ve orta öğrenimini Samsun’da tamamladı. 2001 yılında Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin İşletme Bölümü’nü birincilikle (burslu) kazandı ve bölüm birincisi olarak mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca Arkas Holding, Mercedes-Benz Türk A.Ş ve Darphane Genel Müdürlüğü’nde stajlar yaptı. Lisans eğitiminin hemen ardından Türkiye’nin tüm illerinde hizmet veren özel bir lojistik şirketinin merkez ofis müdürü ve şirketin anlaşmalı olduğu bankaların Türkiye tanıtım koordinatörü ve sorumlusu olarak çalıştı.

Ağustos 2006’da Marmara Üniversitesi SBE İşletme Anabilim Dalı’nın Muhasebe-Finansman Bilim Dalı’nda İngilizce Tezli Yüksek Lisans programına kabul edildi. Akademik çalışmalarına ağırlık vermek için Şubat 2007’de çalıştığı şirketten ayrıldı. Yüksek lisans tezinde Basel II konusunu çalıştı. Tez konusunun iki tarafı olan Bankalar ve KOBİ’leri inceleyerek; her ikisini de bir arada ele alan saha çalışmaları yaptı. Tezini Temmuz 2009’da tamamladı.

Eylül 2007-Şubat 2009 tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak; İşletme, İktisat, Finans, Sermaye Piyasası, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Bireysel Bankacılık derslerini verdi. Nisan - Ekim 2010 tarihlerinde askerlik hizmetini yerine getirdi.

Şubat 2009-2015 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan akademisyen, Şubat 2015 itibari ile Samsun Meslek Yüksekokulu'nda Araştırma Görevlisi Doktor olarak çalışmaya devam etmektedir.

Şubat 2011’de OMÜ FBE Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı’nda başladığı doktora eğitimini 24 Şubat 2015 tarihinde tamamladı ve doktor unvanını aldı. "Türkiye'de Arıcıların Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Üretim Etkinliği" doktora tez konusu kapsamında 37 il, 166 ilçe, 315 köy-mahallede 455 arıcı ile saha çalışması yaptı.

İlk akademik eserini (Hile Denetimi) 2008 yılında yapan akademisyenin kitapları, makaleleri, çeşitli sempozyum, kongre ve konferanslarda sunulmuş bildirileri ile toplamda 50'yi aşan akademik çalışması bulunmaktadır.

Ulusal ve uluslararası toplamda 20 projede görev aldı. Samsun’da 2009 yılından beri gerçekleştirilen birçok AB projesi (KOBİ Danışmanlığı, KOBİ’lerde Kayıtlı İstihdamı Destekleme, TR83’teki Kadınların İstihdamını Destekleme Projeleri) ile Stratejik Planlama Eğitimi, Finansçı Olmayanlar için Finansal Yönetim Eğitimi ve KOBİ’lere Yönelik Güncel Finans eğitimlerini verdi. Ayrıca Healthy Milk: Key Components of Milk Hygiene from Farm to Consumer (HMILK) isimli AB LDV TOI projesinde araştırmacı olarak görev aldı.

Doktora tez çalışmasında arıcıların en önemli sorununun pazarlama alanında olduğunu tespit eden Dr.Emir, Arıcılara Pazarlama eğitim modülü oluşturarak; 3. Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı (15 Şubat 2014), 4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi (6 Kasım 2014), 4. İstanbul Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı (31 Ocak-1 Şubat 2015), İyi Arıcılık Paneli (12 Şubat 2015), DOKAP Arı Ürünleri Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri Semineri (13 Mayıs 2015), 7. Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı (17 Ekim 2015), DOKAP Sağlıklı Arı, Verimli Üretim, Karlı Pazarlama, Mutlu Üretici Semineri (10 Aralık 2015), 5. İstanbul Uluslararası Arıcılık ve Arı Ürünleri Festivali (29-30 Ocak 2016) ve TV programı kapsamında eğitimler vermiştir.

Bal Tanıtım Derneği tarafından verilen 2016 Arıcılık Onur Ödülü sahibi ve Altın Arı Ödülü adayıdır.

Sosyal Sorumluluk ödevi olarak algıladığı; OMÜ FBE Öğrenci Temsilciler Kurulu Başkanlığı (2012-2014), Yeşim Sitesi Denetim Kurulu Başkanlığı (2013-2014), Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliği (2015-+) görevlerini yerine getirdi. OMÜ Mezunlar Koordinatörlüğü Danışma Kurulu üyesi olarak 2013-2016 görevler aldı.

İngilizce(iyi), Arapça(orta) ve Rusça(temel) bilmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

E-posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

CV(Türkçe) için tıklayınız

Click here for CV(English)

https://www.facebook.com/mrtemir

https://www.youtube.com/channel/UC3v3pcd5tazxp9GJx7-9mmg?view_as=public

 

Makaleler

e-Posta Yazdır

ARICILIK EKONOMİSİ İLE İLGİLİ MAKALELER

EVALUATION OF QUEEN BEE PRODUCTION IN TURKEY

ARI ÜRÜNLERİ PAZARLAMASINDA BİRLİKLERİN ROLÜ VE BİRLİKLERE TAVSİYELER

ARICILAR İÇİN E-TİCARET ADIMLARI VE PAZARLAMA ÖNERİLERİ

BAL DOLUM VE PAKETLEME TESİSİ KURULUM SÜRECİ

SAMSUN İLİ ARICILARININ EKONOMİK ANALİZİ ÜZERİNE PİLOT ÇALIŞMA

SAMSUN ARICILARININ SOSYO-EKONOMİK YAPISI ÜZERİNE PİLOT ÇALIŞMA

44. APIMONDIA KONGRESİ: İZLENİMLER VE ÖNERİLER

12. ASYA ARICILAR BİRLİĞİ KONFERANSINDAN İZLENİMLER

4. ULUSLARARASI MUĞLA ARICILIK VE ÇAM BALI KONGRESİ İZLENİMLERİ

TARIM EKONOMİSİ İLE İLGİLİ MAKALELER

STRUCTURAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF TURKISH FISHMEAL AND FISH OIL MANUFACTURERS

FACTORS AFFECTING THE USE OF MICRO-CREDIT AMONG WOMEN ENTREPRENEURS IN THE SAMSUN PROVINCE OF TURKEY

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE'DEKİ ORGANİK TARIM MEVZUATINDAKİ GELİŞMELER VE SON YÖNETMELİKLERİN ANALİZİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİNE KARŞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

ÇAY TÜKETİMİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ

DONDURULMUŞ GIDA TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİMİNDE TÜKETİCİ TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ

İŞLETME İLE İLGİLİ MAKALELER

COMMON PERSPECTIVES ON YOUTH ENTREPRENEURIAL AND DETERMINING STUDENTS’ PERCEPTION OF ENTREPRENEURSHIP

BASEL II AND ITS IMPLICATIONS ON TURKISH BANKS

BASEL II AND BANKING REGULATION AND SUPERVISION

BASEL II ve SAMSUN’DAKİ KOBİ’LERE ETKİLERİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE KURUMSAL YAPI

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN DENETİM VE MUHASEBE YAPISI

DERECELENDİRME SİSTEMİ

EMEKLİLİK PLANI VE GİRİŞ AİDATI

EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ VE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE GİRİŞ

FAALİYET TABANLI MALİYET SİSTEMİ UYGULAMASI

FİNANSAL KRİZLER ve MALİYETLERİ

HİLE DENETİMİ

HİLE RİSKİNİN DENETİM İLE İLİŞKİSİ

KASITLI YANLIŞ BEYANIN TÜRLERİ VE DENETİM

REVENUE RECOGNITION

 

   

Duyuru ve Haberler

e-Posta Yazdır

-  7. Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı kapsamında 17 Ekim 2015'de 13:40-15:00 "Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünlerin Pazarlanması" sunumu için tüm ilgililer davetlidir. İstanbul Fuar Merkezi  http://www.exponatura.net/online-davetiye-formu.php

Orta Karadeniz AR-GE ve Girişimcilik Proje Pazarı kapsamında "Yenilik ve Girişimcilik Eğitim Merkezi" proje fikri, 6-7 Kasım 2014 tarihlerinde Samsun TEKNOPARK'ta sergilendi.

- 6 Kasım 2014 tarihinde Arıcılık İşletmelerinde Pazarlama Teknikleri eğitimi 4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi'nde verildi.

- Girişimciliğin Finansal ve Yönetim Temelleri Eğitimi 13 Mayıs 2014 tarihinde Kadınların İstihdamını ve Girişimciliğini Arttırma Projesi kapsamında OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi'nde verildi.

-  15 Şubat 2014'de İstanbul Eyüp- Feshane'de düzenlenen 3. Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı'nda Arıcılara Pazarlama eğitimi verildi.

- "Türkiye'de Balık Unu ve Yağı Üreten İşletmeler: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" kitabımız çıkmıştır.

Yazılı basından haberler için tıklayınız.

- Healty Milk: Key Components of Milk Hygiene from Farm to Consumer (HMILK) Projesi Kapanış Toplantısı 26 Kasım 2013 OMÜ’de gerçekleştirildi.

"Eğitim KOBİ'lerin ayağına götürülmeli" başlıklı Samsun Sempozyumu bildiri sunumu ile ilgili haber için tıklayınız.

"Her İşin Başı Eğitim" başlıklı Samsun Sempozyumu bildiri sunumu ile ilgili haber için tıklayınız.

"KAYDA DEĞER İŞ ANLAYIŞI" kitabı konu konu dosyalanarak eklenmiştir.

- Eğitimlerden fotoğraflar

 

KENDİME YAZDIM

e-Posta Yazdır

Köşe yazılarına http://www.mardinlife.com/Dr-Murat-Emir-yazar-58 linkinden ulaşabilirsiniz

 

Anket 1

Anket 2

Anket 3