MURAT EMİR

www.muratemir.com

  • •Yazıtipi boyutunu arttır•
  • •Varsayılan yazıtipi boyutu•
  • •Yazıtipi boyutunu azaltır•
•Hata•
  • XML Parsing Error at 1:177. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:619. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:94. Error 9: Invalid character

Duyuru ve Haberler

•e-Posta• •Yazdır•

ARICILIK EKONOMİSİ KİTABI ÇIKMIŞTIR.

Arıcılık Ekonomisi Kitap içeriği için Facebook Arıcılık Ekonomisi @aricilikekonomisi sayfasında. Kitap siparişi için ad-soy ad, adres ve cep telefonu bilgilerinizi mesaj olarak yollayabilirsiniz.

 

Özgeçmiş

•e-Posta• •Yazdır•

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. Ceyhan, V. and Emir, M. (2015). Structural and economic analysis of turkish fishmeal and fish oil manufacturers, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 15(4):841-850. (ISSN 1303-2712; DOI: 10.4194/1303-2712-v15_4_07).

2. Abacı, N.İ., Demiryürek, K., Emir, M. and Yıldırım,Ç. (2015).  Factors Affecting the Use of Micro-Credit among Women Entrepreneurs in the Samsun Province of Turkey, The Anthropologist, 20(3): 397-406. ISSN: 0972-0073

 

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Emir, M ve Peri, F. (2016). Samsun İli Salıpazarı İlçesi Arıcılığının ve Arıcı Birlik İlişkilerinin İncelenmesi, Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (UTYHBD), 2(1):18-22.

2. Emir, M., Abacı,Nİ.  Emir,M. , Büyükarslan, BA. (2016). Common Perspectives on Youth Entrepreneurial and Determining Students’ Perception of Entrepreneurship, Journal of Qafqaz University,16 (1):3-9.

3. Emir, M. (2015). Evaluation of Queen Bee Production in Turkey, International Journal of Agriculture and Wildlife Science,1(2):104-107.

4. Eryılmaz Aydın, G., Demiryürek, K. ve Emir, M. (2015). Avrupa Birliği ve Türkiye’de Organik Tarım Ve Gıda Ürünlerine Karşı Tüketici Davranışları. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 30(2): 199-206.

5. Emir, M. and Kerse M. (2010). Basel II and Its Implications on Turkish Banks, Journal of Qafqaz University,30: 16-28. ISSN: 1302-6763

6. Emir, M. (2009). Basel II and Banking Regulation & Supervision, Journal of Qafqaz University, 28: 90-99.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. Emir, M. (2016). Kovandan Sofraya Çam Balı Fiyat Başkalaşımının Analizi (Analysis of Price Differentiation of Pine Honey from Hive to Table), 5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi (5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress), Kongre Kitabı, 545-546, 1-5 Kasım 2016 (1-5 November, 2016, Fethiye, TURKEY), Muğla (in Turkish with English abstract)

2. Emir, M. (2016). Arıcılık İstatistiklerinde Toplam Değerlerin Yanıltıcılığından Birim Değer Odaklı Bakışa Yönelimin Doğruluğu (The Accuracy of The Inclination from the Deceptive Total Values in Beekeeping Statistics to the Unit Value-Oriented Approach), 5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Kongre Kitabı, 547-548, 1-5 Kasım 2016, Muğla (in Turkish with English abstract)

3. Emir, M. (2016). Arıcılığın İhtiyaç Duyduğu Destekleme Modeli: Türkiye Örneği (The Required Support Model for Beekeeping: the Case of Turkey), 5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Kongre Kitabı, 549-550, 1-5 Kasım 2016, Muğla (in Turkish with English abstract)

4. Emir,M., Ceyhan V. (2016). Türkiye’de Arıcıların Üretim Karakteristikleri (Production Characteristics of Turkish Beekeepers), 5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Kongre Kitabı, 551-552, 1-5 Kasım 2016, Muğla (in Turkish with English abstract)

5. Ceyhan,V. and Emir, M. (2016) Economic performance of beekeepers under different colony management system in Turkey, International Conference on Food and Agricultural Engineering (ICFAE), Paris, France 17th-18th July, 2016.

6. Emir,M., Ceyhan V. and Güler, A. (2016). Exploring the socio-economic structure of beekeepers in Turkey. 13th Asian Apicultural Association Conference, 24-26 Nisan 2016, 284, Jeddah, Saudi Arabia.(only abstract printed)

7. Emir, M. (2015). The Social Laboratory Analysis Of Solution For Beekeepers’ Marketing Problems (A Case Study Of Turkey), 44th APIMONDIA International Apicultural Congress, 15-20 Eylül 2015, 129-130, G. Kore.(only abstract printed)

8. Ceyhan,V. Emir, M., Güler, A. (2015) Production Efficiency And Its Determinants Of Beekeepers In Turkey, 13th International Conference on Data Envelopment Analysis,24-27 Ağustos 2015, Braunsweig, Germany. (http://deaconference.com/dea2015/home/dea2015-abstracts.pdf)

9. Ceyhan, V., Emir,M., Kılıç,O., Bozoğlu,M., Demiryürek, K., Yeninar,H., Öztürk,A.İ. (2014), Türkiye’de Arıcılık Ekonomik Olarak Sürdürülebilir mi?, 4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi&20.Apislavia Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Muğla, 176-177 (in Turkish with English abstract)

10. Emir,M., Abacı, N.İ.,Emir, M. (2013). Girişimcilik Eğitimi Alan Gençlerin Ortak Yönleri ve Girişimcilik Algısını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Uluslar arası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu, 1-3 Kasım 2013, Muğla. (in Turkish with English abstract)

11. Emir,M. (2010). Financial Crisis and Turkey, Turgut Ozal International Conference on Economics and Politics-1, 15-16 April 2010,Malatya,Inonu University, Global Crises and Economics Governance Conference Book, pp.2124-2140.

12. Emir M., (2008). Basel II, Derecelendirme Sistemi ve Kobiler Üzerindeki Etkileri, İzmir Ekonomi Üniversitesi - I. Uluslararası Sempozyum: Kobiler ve Basel II, Mayıs 2008. (in Turkish with English abstract).

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1. Ozturk, E. and Emir,M. (2012). “Milk Hygiene in Turkey”, HMILK: Key Components of Milk Hygiene from Farm to Consumer Project Reports, pp.28-35, December 2012.

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

1. Ceyhan, V. ve Emir, M. (2016). “Türkiye Arıcılığının Mevcut Durumu, Sorunları ve Geleceği”, Samsun, ISBN: 978-605-62354-1-2, Mayıs 2016.

2. Emir, M.(2014), “Tarım Ekonomisi Öğrencilerinin Mesleki Kapasitesinin Geliştirme Günleri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun (Editör).

3. Ceyhan, V.,Emir, M., Karadağ, H.O. ve Ege,F. (2013). “Türkiye’de Balık Unu ve Yağı Üreten İşletmeler: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Samsun, ISBN:978-605-5085-01-8, Haziran 2013.

4. Emir, M. (2012), 1. Lisansüstü Eğitim Günleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun (Editör)

5. Özturk, E. ve Emir, M. (2012). “Türkiye’de Süt Hijyeni”, Çiftçiden Tüketiciye Süt Hijyeninin Temel Bileşenleri”, ss.28-35, Aralık 2012

6. Emir, M. (2011). “Kayda Değer İş Anlayışı”, KOBİ’lerde Kayıtlı İstihdamı Destekleme Projesi Kitabı, ISBN:978-605-62354-0-5, Temmuz 2011.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Emir, M. ve Demiryürek, K. (2014). Avrupa Birliği ve Türkiye’deki Organik Tarım Mevzuatındaki Gelişmeler ve Son Yönetmeliklerin Analizi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,11(2): 21-28.

2. Kılıç, O., Gündüz, O., Aydın, G., Emir, M., Çay Tüketiminde Tüketici Davranışlarının Belirlenmesi: Samsun İli Örneği, HR.Ü.Z.F. Dergisi, 16(4): 19-25, (2012).

3. Gündüz, O., Kılıç, O., Emir, M., Aydın, G., “Süt ve süt ürünleri tüketiminde tüketici tercihlerini etkileyen faktörler: Samsun ili örneği ” Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 8(1) 36-43, (2012). (ISSN: 1306-7648).

4. Emir,M., Revenue Recognition, Atatürk Üniversitesi Journal of Graduate School of Social Sciences, 16(1): 467-476, (2012).

5. Yaman, O. ve Emir,M., Bireysel Emeklilik Sisteminin Denetim ve Muhasebe Yapısı, Mali Çözüm Dergisi,22 (110): 55-70, (2012).

6. Yaman, O. ve Emir,M., Emeklilik Planı ve Giriş Aidatı, E-Yaklaşım Dergisi - Yaklaşım Yayıncılık - Hakemli Dergi: Yıl:20, Sayı:231,(2012).

7. Yaman, O. ve Emir,M.,Emeklilik Sözleşmesi ve Bireysel Emeklilik Sistemine Giriş, Mali Kılavuz Dergisi-Yıl:14,Sayı:55. (2012).

8. Yaman, O. ve Emir, M. “Bireysel Emeklilik Sistemi ve Kurumsal Yapı”, E-Yaklaşım Dergisi - Yaklaşım Yayıncılık - Hakemli Dergi: Yıl:19, Sayı:228,(2011)

9. Gündüz, O. ve Emir, M. “Dondurulmuş Gıda Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Samsun İli Örneği”, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,14(3): 15-24,(2010).

10. Emir, M. “Kasıtlı Yanlış Beyanın Türleri ve Denetim”, E-Yaklaşım Dergisi - Yaklaşım Yayıncılık - Hakemli Dergi: Yıl:18, Sayı:211,(2010).ISSN: 1303-4855

11. Emir, M. ve Büyükarslan A. “Finansal Krizler ve Maliyetleri”, Mali Kılavuz Dergisi-Yıl:12,Sayı:50, Ekim-Aralık 2010, ss.95-103,(2010).

12. Emir, M. ve Aydın G. “Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi Uygulaması”, E-Yaklaşım Dergisi - Yaklaşım Yayıncılık - Hakemli Dergi: Yıl:18, Sayı:208:630-635 (2010).

13. Emir, M. ve Dağıdır H., “Derecelendirme Sistemi”, E-Yaklaşım Dergisi - Yaklaşım Yayıncılık - Hakemli Dergi: Yıl:17, Sayı:204:634-646 (2009)

14. Emir, M , “Hile Riskinin Denetim ile İlişkisi”, Mali Çözüm-İSMMMO Yayın Organı-Hakemli Yazılar: Temmuz-Ağustos 2008, 18(88),87-96 (2008).

15. Emir, M (2008). “Hile Denetimi”, Mali Çözüm-İSMMMO Yayın Organı-Hakemli Yazılar: Mart-Nisan 2008,18 (86),109-121, ISSN: 1303-5444

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Emir, M. ve Ceyhan, V. (2016). Türkiye’de Arıcıların Göç Yolları, Arı Ürünleri Verimliliği ve Fiyatları, XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildiriler Kitabı, 25-27 Mayıs 2016, Isparta, Cilt 3, 1615-1624.

2. Demiryürek, K. Emir, M., Abacı, Nİ.,Kawamorita, H., Yıldırım, Ç., Türkten, H., Canan, S., Kaynakçı, C. (2016). Bütüncül Bir Yaklaşım İle Girişimcilik Eğitimi, XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildiriler Kitabı, 25-27 Mayıs 2016, Isparta, Cilt 2, 1183-1190.

3. Emir, M. (2015). Arıcıların Pazarlama Sorunlarının Çözümü İçin Sosyal Laboratuvar Analizi (Türkiye Örneği), Marka Bal Olma Yolunda Samsun Sempozyumu, 10 Ocak, Samsun, 198-212.

4. Emir, M., Ceyhan V. ve Güler, A. (2014). Türkiye Arıcılığının Gerçek Durumunun Değerlendirilmesi, XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildiriler Kitabı, 3-5 Eylül 2014, Samsun,773-784.

5. Abacı, N.İ., Demiryürek, K., Yıldırım,Ç. ve Emir, M. (2014). Samsun İlinde Mikro Kredinin Kullanılmasını Etkileyen Faktörler, XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildiriler Kitabı, 3-5 Eylül 2014, Samsun, 337-345.

6. Tilki M, Topçu B, Şakiroğlu M, Gomes A, Pintado M, Öztürk E, Emir M, Aydın E, Cebeci Aydın A, Colmenero EL, Lopez L, Maki M (2013). Süt ve süt ürünleri üretim zincirinde yer alan kişiler için online süt hijyeni eğitim modülleri. TGDF Gıda Kongresi, sf:73, 12-14 Kasım 2013, Antalya.

7. Emir, M., Karadağ, H.O., Ege, F., Ceyhan, V. (2012), Türkiye’de Balık Unu ve Yağı Üreten İşletmeler:Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 10.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildiriler Kitabı, 5-7 Eylül 2012, Konya, 828-838

8. Emir, M., Demiryürek, K., Aydın, G., Can,S.(2012), Avrupa Birliği Organik Tarım Mevzuatındaki Gelişmeler ve Türkiye’nin Uyumu, 10.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildiriler Kitabı, s.71-75

9. Gündüz,O., Kılıç,O.,Emir,M., Aydın,G.(2012), Gelir Düzeyine Göre Süt Tüketiminde Tüketici Davranışları: Samsun İli Örneği,10.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildiriler Kitabı, 863-872

10. Can, S. ve Emir,M. (2012), Franchising Türleri ve İş Konsepti, 1.Ulusal Ünye İ.İ.B.F İşletmecilik Sempozyumu,24-25 Nisan 2012, 145-152.

11. Emir, M. (2011), Finans Kaynakları ve Samsun’daki KOBİ’lerin Durumu, Samsun Sempozyumu, 1.cilt: 937-947, Ondokuz Mayıs Üniversitesi,13-16 Ekim 2011.

Diğer yayınlar

1. Emir, M. (2016). Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarları, Petek Dergisi, 18:14-15.

2. Ceyhan, V. ve Emir, M. (2016). Türkiye Arıcılık Sektörünün Güçlü ve Zayıf Yönleri ile Fırsat ve Tehditleri, Petek Dergisi, 18:18-19.

3. Emir, M. (2015). 44. Apimondia Kongresi: İzlenimler ve Öneriler, Arıcılık Araştırma Dergisi,7 (14):34-36.ISSN: 2146 -2720 http://arastirma.tarim.gov.tr/aricilik/Belgeler/dergi/14.Sayi.pdf

4. Emir, M. (2015). Arı Ürünleri Pazarlamasında Birliklerin Rolü ve Birliklere Tavsiyeler, Arıcının Sesi, 7(12):10.

5. Emir, M. (2015). Arıcılar İçin E-Ticaret Adımları Ve Pazarlama Önerileri, Arıcılık Araştırma Dergisi,7 (13):32-33.ISSN: 2146 -2720 http://arastirma.tarim.gov.tr/aricilik/Belgeler/dergi/13.Sayi.pdf

6. Emir,M. (2015). Bal Dolum ve Paketleme Tesisi Kurulum Süreci, Petek Dergisi, 15:16.

7. Emir,M. (2015). 4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi İzlenimleri, Petek Dergisi, 14:8-11.

8. Emir,M. (2014). 12. Asya Arıcılar Birliği Konferansından İzlenimler, Petek Dergisi, 13:8-11.

9. Emir,M. (2014).Samsun İli Arıcılarının Ekonomik Analizi Üzerine Pilot Çalışma, Petek Dergisi, 12:18-21.

10. Emir,M. (2014). Samsun Arıcılarının Sosyo- Ekonomik Yapısı Üzerine Pilot Çalışma, Petek Dergisi, 11:8-10.

11. Emir, M. (2010). ”Basel II ve Samsun’daki Kobilere Etkileri”, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Mayıs-Haziran 2010, Sayı:65, ss.26-32.

Projeler

1. Ana Arı Üretiminin Teknik ve Ekonomik Araştırması (Ankara ili Örneği), Araştırma Yürütücüsü, 6-8 Haziran 2016

2. Bütüncül Bir Yaklaşım ile Girişimcilik Eğitimi. Proje Yürütücü Yardımcısı ve Eğitmen, TÜBİTAK 1601 Projesi, 4150002, 1.9.2015-30.09.2018 (Devam ediyor).

3. Türkiye Arıcılığının Ekonomik Yapısı ve Etkinlik Analizi, TÜBİTAK 1001, Proje No: 113O541, Bursiyer, 2013-2016.

4. Türkiye’nin Kentsel Alanlarında Arı Ürünleri Tüketim Bilinci ve Tüketici Davranışlarının Belirlenmesi, Araştırmacı, 2014-2016.

5. Kadınların İstihdamını ve Girişimciliğini Arttırma Projesi Konferansları,13 Mayıs 2014  (Oturum Başkanı ve Eğitmen: Girişimciliğin Finansal ve Yönetim Temelleri Eğitimi)

6. Samsun İlinde Kadınların Mikrokredi Uygulamasını Benimsemesi ve Sosyal Ağının Analizi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projesi (1901), Araştırmacı, 2013-2015

7. Healthy Milk: Key Components of Milk Hygiene From Farm to Consumer, Ulusal Ajans, Proje No: LDV TOI 2011-1-TR1-LEO05-27979, Araştırmacı, 2011-2013.

8. Samsun'daki Gençlerin İstihdamını Destekleme Projesi, Eğitim Kurumu - İş Dünyası İşbirliği Geliştirme Platformu Üyesi, Ekim 2010 – 2011.

9. KOBİ’lerde Kayıtlı İstihdamı Destekleme Projesi, TR07H1.01-001/195, KASİAD 60 KOBİ’ye Temel Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi, Liderlik ve Takım Yönetimi, Aile Şirketlerinde Yönetim, Finansal Yönetim, Eğitmen, Aralık 2010 – Mayıs 2011.

10. Samsun, Tokat, Çorum, Amasya'daki Kadınların İstihdamını Destekleme Projesi, TR07H1.02-001/984, KASİF, 20 kişiye Temel Sekreterlik Eğitimi, Eğitmen, Mart – Mayıs 2011.

11. KOBİ Danışmanlığı Projesi, TR07111.01.001/164, 32 KOBİ'ye Yönetim ve Organizasyon İletişim-Tanıtım ve Reklam,  Üretim, Yönetim ve Organizasyon Planı Eğitimleri, KASİF, Eğitmen, Şubat – Nisan 2011.

12. KOBİ’lerde Kayıtlı İstihdamı Destekleme Projesi, KASİAD, Kayıt dışı İstihdamla Mücadele Platformu Üyesi, Ekim 2010 – Temmuz 2011.

13. Samsun İlinde Organik ve Konvansiyonel Fındık Yetiştiricilerinin Bitki Koruma Yöntemleri Konusundaki Bilgi Sistemleri ve İletişim Ağlarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma,  OMÜ BAP Projesi, Proje No: PYO.ZRT.1901.09.008, Araştırmacı, 2010-2011.

14. Süt ve Süt Ürünleri Tüketiminde Tüketici Davranışları: Samsun İli Kentsel Alan Örneği, OMÜ BAP Projesi, Proje No: PYO.ZRT.1901.10.002, Araştırmacı, 2010-2011.

 

Yerel Kuruluşlarca desteklenen projeler

1. Yenilik ve Girişimcilik Eğitim Merkezi, Orta Karadeniz AR-GE ve Girişimcilik Proje Pazarı, Yürütücü (Proje Ortağı), 6-7 Kasım 2014, Samsun.

2. Doktora öğrencileri için çalıştay: Küresel Girişimcilik İzleme yardımıyla elde edilen verilerle girişimcilik üzerine araştırma, OMÜ Bilimsel Etkinlik Düzenleme ve Destekleme Programı, PYO.ZRT.1923.2014.004, Etkinlik Düzenleme Kurulu Üyesi, 2014.

3. XI.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, OMÜ Bilimsel Etkinlik Düzenleme ve Destekleme Programı, Etkinlik Düzenleme Kurulu Üyesi, 2014.

4. Tarım Ekonomisi Öğrencilerinin Mesleki Kapasitesinin Geliştirme Günleri, OMÜ Bilimsel Etkinlik Düzenleme ve Destekleme Programı, PYO.ZRT.1923.2013.003, Araştırmacı ve Etkinlik Düzenleme Kurulu Başkanı, 2013.

5. Türkiye’de Balık Unu ve Yağı Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri, OMÜ Bilimsel Etkinlik Düzenleme ve Destekleme Programı, PYO.ZRT.1923.2012.004, Araştırmacı ve Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı, 2012.

 

Proje Pazarı

1. Konaklama Noktaları Bilgi Teknolojileri Sistemi, Proje Yürütücüsü, IV. Uluslararası Gıda AR-GE Proje Pazarı, İzmir, 24 Mayıs 2016.

2. Arıcılıkta Kovan Verim Otomasyonu, Proje Yürütücüsü, BEÜ 3. AR-GE ve İnovasyon Proje Pazarı, Zonguldak, 13 Mayıs 2016.

3. Arıcılık Bilgi Sistemi. Proje Yürütücüsü, 5.TET AR-GE Proje Pazarı, Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği, Harbiye Askeri Müze, İstanbul, 4-6 Nisan 2016.

 

Proje Başvuruları

 

1. Karadeniz Bölgesi'ndeki Kestane Ballarının Maliyet-Satıs ve Biyoaktivite Üçlem Analizi, Yürütücü, 1002 Proje Başvurusu, 139909, Şubat 2016.

2. Türkiye’de Ana Arı Üretiminin Teknik Ve Ekonomik Fizibilitesi, Yürütücü, 3001 Proje Başvurusu, 116O059, Ocak 2016.

3. Arıcılık Bilgi Sistemi. Proje Yürütücüsü, TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı. 2150356, Proje Başvurusu, Ekim 2015.

4. Türkiye’de Ana Arı Üretiminin Teknik Ve Ekonomik Fizibilitesi, Yürütücü, 3001 Proje Başvurusu, 215O235, Ağustos 2015.

5. Türkiye’de Ana Arı Üretiminin Teknik Ve Ekonomik Fizibilitesi, Yürütücü, 3001 Proje Başvurusu, 115O865, Nisan 2015.

6. Arazi Bozulumu Duyarlılıklarının Değerlendirmesinde Çoklu Kriter Yaklaşım ile Dinamik Modelleme. Örnek Çalışma; Engiz Havzası. Araştırmacı, TÜBİTAK 3501 Proje Başvurusu, Mart 2015.

7. İspanya ve İtalya Balıkçılık Sektörünün İncelenmesi, Leonardo da Vinci Hayat Boyu Öğrenme Programı VETPRO Hareketlilik Proje Başvurusu, No: 2013-1-TR1-LEO03-48922, Koordinatör, Şubat 2013.

 

Katıldığı Bilimsel Toplantılar, Eğitimler ve Aldığı Sertifikalar

1. Arı Sütü Araştırma Sonuç Toplantısı, Başkanı, 2-3 Ağustos 2016, Bal Tanıtım Derneği, Adana.

2. Ana Arı Çalıştayı Toplantısı, Moderatör,1 Ağustos 2016, Kazan Belediyesi, Ankara

3. Arıcının Gündemi Programı, Davetli Konuşmacı, 19 Temmuz 2016, Bereket Hayvancılık TV,  Ankara(Çekimler Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği’nde 18 Mayıs 2016’da yapılmıştı).

4. Bütüncül Bir Yaklaşım ile Girişimcilik Eğitimi, Tecrübe Paylaşımı Modülü, Moderatör ve Etkinlik Düzenleme Kurulu Eş Yöneticisi, 24 Haziran 2016, Samsun.

5. Bütüncül Bir Yaklaşım ile Girişimcilik Eğitimi Projesi, Eğitmen: Proje Önerisi Hazırlama ve Uygulamalı Proje Yönetimi,10 Haziran 2016, Samsun

6. Arı Ürünleri ve Bilimsel Çalışmalar Işığında Faydaları Tüketici Bilinçlendirme Semineri, Etkinlik Düzenleyicisi ve Konuşmacı, 28 Mayıs 2016, Samsun

7. Expo2016, Ziyaretçi, 27 Mayıs 2016, Antalya.

8. Tarım Ekonomisi Kongresi, Bildiri Sunumu, 25-27 Mayıs 2016, Isparta.

9. Bütüncül Bir Yaklaşım ile Girişimcilik Eğitimi, Tecrübe Paylaşımı Modülü, Moderatör ve Etkinlik Düzenleme Kurulu Eş Yöneticisi, 18 Mayıs 2016, Samsun.

10. BEÜ 3. AR-GE ve İnovasyon Proje Pazarı, Proje Sunumu, 13 Mayıs 2016, Zonguldak

11. Türk-Alman İş Forumu, Katılımcı, 28-29 Nisan 2016, Samsun MÜSİAD Şubesi, Samsun

12. Arıcının Gündemi Programı, Canlı Yayın, Davetli Konuşmacı, 12 Nisan 2016, Bereket Hayvancılık TV,  Ankara.

13. 5.TET Ar-GE Proje Pazarı, Juri ve Proje Poster Sunumu, Katılımcı, 5-6 Nisan 2016, Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği, Harbiye Askeri Müze, İstanbul

14. 5.TET Ar-GE Proje Pazarı, Mentor Eğitimi, Katılımcı, 4 Nisan 2016, Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği, Dış Ticaret Kompleksi, İstanbul

15. Üreticiden Tüketiciye İstanbul Bal ve Arı Ürünleri 2016, Katılımcı, 20 Şubat 2016, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, İstanbul.

16. Arı Sütünde Kalite Analizi ve Üreticilere Ulaşım Toplantısı, Koordinatör, 20 Şubat 2016, İstanbul.

17. 5. İstanbul Uluslararası Arıcılık ve Arı Ürünleri Festivali, Çağrılı Sunum, 29- 30 Ocak 2016, İstanbul Bal Üreticileri Birliği, İstanbul.

18. Türkiye’de Arı Sütü Çalıştayı, Moderatör, 30 Ocak 2016, İstanbul

19. Türkiye’nin AB’ye Üyelik Süreci Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı, Erasmus+ Programı ve Avrupa Birliği Fonları ile STK’lar Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Katılımcı, 24 Aralık 2015, Samsun.

20. Bütüncül Bir Yaklaşım ile Girişimcilik Eğitimi, Tecrübe Paylaşımı Modülü, Davetli Konuşmacı ve Etkinlik Düzenleme Kurulu Eş Yöneticisi, 23 Aralık 2015, Samsun.

21. Türkiye Arıcılığının Mevcut Durumu, Sorunları ve Geleceği Çalıştayı, Çalıştay Genel Sekreteri, 14 Aralık 2015, Samsun.

22. Sağlıklı Arı, Verimli Üretim, Karlı Pazarlama, Mutlu Üretici Semineri, Davetli Konuşmacı, 10 Aralık 2015, DOKAP, Trabzon.(Konu Başlığı: Arı Ürünlerinde Ambalajlama ve Pazarlama)

23. Globalde İz Bırakan Türkler Paneli (Konuşmacılar: Veysel Berk-Çaycı ve Evebirilazım.com, Ege Ertem-Intel, Cenk Alper-Kordsa, Selim Eskiizmirliler- Paris Diderot Üniversitesi), Türkiye İnovasyon Haftası, Katılımcı, 5 Aralık 2015, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul

24. Türkiye’nin E-ticaret Liderleri Paneli (Konuşmacılar: Arda Kutsal-Webrazzi, İlker Baydar- Markafoni, Burak Ertaş- Sahibinden.com), Türkiye İnovasyon Haftası, Katılımcı, 4 Aralık 2015, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul

25. Veri Bilimi: Modern Ekonominin Değişen Yüzü Konferansı (Konuşmacı: Arjan van de Bor), Türkiye İnovasyon Haftası, Katılımcı, 4 Aralık 2015, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul

26. Beyinle Geleceğin Akıllı Hareketliliği Konferansı (Konuşmacı Carlo van de Weijer), Türkiye İnovasyon Haftası, Katılımcı, 4 Aralık 2015, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul

27. İnovatif Kuşak Paneli (Konuşmacılar: Google Bilim Fuarı Finalistleri), Türkiye İnovasyon Haftası, Katılımcı, 4 Aralık 2015, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul.

28. Geleceğe Yolculuk Konferansı (Konuşmacı: Chris Hadfield), Türkiye İnovasyon Haftası, Katılımcı, 4 Aralık 2015, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul.

29. Türk İş Dünyası Paneli (Konuşmacılar: Ali Y.Koç ve Hüsnü Özyeğin), Türkiye İnovasyon Haftası, Katılımcı, 4 Aralık 2015, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul.

30. Nanoteknoloji Dünyamızı Nasıl Değiştirecek? Konferansı (KonuşmacıDave Blank), Türkiye İnovasyon Haftası, Katılımcı, 3 Aralık 2015, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul.

31. İnovatif İş Modelleri Tasarımı Konferansı (Konuşmacı: Patrick van der Pijl), Türkiye İnovasyon Haftası, Katılımcı, 3 Aralık 2015, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul.

32. Ormanlarımız ve Arıcılık Çalıştayı, Raportör ve Sunum (Türkiye’de Arıcıların Sosyo-Ekonomik Yapısı), 1-3 Aralık 2015, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bolu.

33. 7. Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı, Çağrılı Sunum, 17 Ekim 2015, Tureks Uluslararası Fuarcılık, İstanbul.

34. AB 7.Çerçeve Programı Mentör Eğitimi Webinar, 16 Ekim 2015, YASAD.

35. 44.APIMONDIA International Apicultural Congress, Sözlü Bildiri ile Katılım, 15-19 Eylül 2015, Daejeon, G.Kore.

36. İş Planı Hazırlama Eğitimi, Katılımcı, 8-9 Eylül 2015, Bigg Garaj, Samsun Teknokent, Samsun.

37. İşletme Bilim Alanında TÜBİTAK Projeleri Yazma Eğitimi, Katılımcı, 1-3 Haziran 2015, İnönü Üniversitesi&TÜBİTAK, Malatya

38. Yerel Ürünlerin Kullanımı, Ekoturizm ve Slow Food Paneli, Katılımcı, 27 Mayıs 2015, DOKA, Trabzon

39. Editör ve Yazar Eğitim Semineri, Katılımcı, 27 Mayıs 2015, TÜBİTAK, Trabzon

40. Samsun İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı (SAMİF), Üniversite Temsilcisi, 21 Mayıs 2015, Samsun

41. Köyde Arıcılık Programı, Canlı Yayın, Davetli Konuşmacı, 14 Mayıs 2015, Köy TV,  Bursa

42. Arı Ürünleri Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri Semineri, Davetli Konuşmacı ve Panel Başkanı, 13 Mayıs, DOKAP, Giresun.

43. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Buluşması, Katılımcı, 12 Mayıs 2015, OKA, Samsun.

44. II. Tarım Ekonomisi Öğrenci Kongresi, Oturum Başkanı, 8 Mayıs 2015, Ziraat Fakültesi, Samsun

45. Sosyal Analiz Çalıştayı, Katılımcı, 8 Mayıs 2015, OKA, Samsun

46. Yerel Yönetimlerde Yenilikçilik Konferansı, Katılımcı, 8 Mayıs 2015, OKA, Samsun

47. İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Katılımcı, 7 Mayıs 2015, OMÜ, Samsun

48. Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya Tanıtım Toplantısı, Katılımcı, 30 Nisan 2015, OKA, Samsun

49. İyi Arıcılık Paneli, Çağrılı Sunum, 12 Şubat 2015, Samsun Arı Yetiştiricileri Birliği, Samsun

50. 4. İstanbul Uluslararası Arıcılık ve Arı Ürünleri Festivali, Çağrılı Sunum, 30 Ocak-1 Şubat 2015, İstanbul Bal Üreticileri Birliği, İstanbul.

51. Marka Bal Olma Yolunda Samsun Sempozyumu, Çağrılı Sunum, 10 Ocak 2015, Samsun

52. 4.Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi & 20. Apislavia Arıcılık Kongresi, Bildiri ve Çağrılı Sunum, 5-9 Kasım 2014, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği, Muğla

53. Workshop for Ph.D. students: Research on Entrepreneurship with data from Global Entrepreneurship Monitor, Düzenleme Kurulu Üyesi, 20, 22 ve 24 Ekim 2014, OMÜ, Samsun

54. XI.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi 3-5 Eylül 2014, OMÜ, Samsun

55. SAS ve GAUSS İstatistik Programları ile Uygulamalı Ekonometrik Analizler Eğitimi, Kursiyer, 1-2 Eylül 2014, OMÜ, Samsun

56. I.Tarım Ekonomisi Öğrenci Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, 15-16 Mayıs 2014, OMÜ, Samsun

57. Kadınların İstihdamını ve Girişimciliğini Arttırma Projesi Konferansları, Oturum Başkanı ve Eğitmen: Girişimciliğin Finansal ve Yönetim Temelleri Eğitimi, 13 Mayıs 2014, SAGİKAD, Samsun

58. Türkiye’nin Biyolojik Çeşitliliği ve Kestane Paneli, Katılımcı, 5 Mayıs 2014, OMÜ, Samsun

59. 12.Asya Arıcılar Birliği Konferansı, Katılımcı, 24-27 Nisan 2014, Antalya

60. 5.th World Propolis Science Forum (WPSF), Katılımcı, 25 Nisan 2014, Antalya

61. EndNote Eğitim Semineri, Katılımcı, 17 Şubat 2014,OMÜ, Samsun

62. Arı Yetiştiriciliği Kursu, Kursiyer, Şubat 2014, İlkadım Halk Eğitim Merkezi, Samsun

63. 3.İstanbul Uluslararası Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı, Çağrılı Sunum (Eğitmen: Arıcılar için Pazarlama Eğitimi), 14-16 Şubat 2014, İstanbul Bal Üreticileri Birliği, İstanbul.

64. 1.İstanbul Bal ve Arı Ürünleri Fuarı, Katılımcı, 22-24 Kasım 2013, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, İstanbul

65. Kamu, Üniversite, Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı, Katılımcı, 7 Eylül 2013, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Samsun

66. Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, Katılımcı, 25-27 Eylül 2013, OMÜ, Samsun

67. Workshop of Recent Water Management Approaches: From Watershed to Field, Katılımcı, 1-5 Temmuz 2013, OMÜ, Samsun

68. 11th International Conference on Data Envelopment Analysis (DEA2013), Katılımcı, 27-30 Haziran 2013, Samsun

69. Tarım Ekonomisi Öğrencilerinin Mesleki Kapasitesini Geliştirme Günleri, Düzenleme Kurulu Başkanı, 14-15 Mayıs 2013,OMÜ, Samsun

70. III. Lisansüstü Eğitim Günleri, Düzenleme Kurulu Başkanı, Şubat-Mart 2013, OMÜ, Samsun

71. Yükseköğretim Kanun Taslağı Araştırma Görevlileri ile Toplantı, OMÜ Temsilcisi, 12 Kasım 2012, YÖK, Ankara

72. II. Lisansüstü Eğitim Günleri, Düzenleme Kurulu Başkanı, Ekim 2012, OMÜ, Samsun

73. Türkiye'de Balık Unu ve Yağı Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Başkanı, 17 Eylül 2012, OMÜ, Samsun

74. X. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Bildiri Sunumu, 5-7 Eylül 2012, Selçuk Üniversitesi, Konya

75. Lisansüstü Eğitim Günleri, Düzenleme Kurulu Başkanı, 20-21 Mart 2012, OMÜ, Samsun

76. Proje Geliştirme ve Uygulama Eğitimi, Kursiyer, Kasım – Aralık 2011, Strateji Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, Trabzon

77. Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Bilgilendirme Toplantısı, Katılımcı, 29 Kasım 2011, OMÜ ve TÜBİTAK, Samsun

78. Proje Döngüsü Eğitimi, Kursiyer, Mart 2011, Strateji Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, Trabzon

79. Yönetim ve Organizasyon Eğitimi, Kursiyer, Ocak 2011, Strateji Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, Trabzon

80. Amerika’da Lisansüstü Eğitim Olanakları, Katılımcı, Konuşmacı: Prof.Dr.Ali Demirci, 21 Aralık 2010, OMÜ, Samsun

81. Mirroring EU and Turkish RDAs, Katılımcı, 25-26 Ekim 2010, OMÜ ve OKA, Samsun

82. Girişimcilik, İş Kurma ve İş Geliştirme Eğitimi, Kursiyer, Eylül – Ekim 2010, Strateji Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, Trabzon

83. Bilişim Teknolojileri Becerileri Geliştirme, Kursiyer, Temmuz 2010, Tekirdağ Saray Halk Eğitim Merkezi, Tekirdağ

84. Stratejik Planlama Eğitimi, Eğitmen, Mart 2010, KASİF, Samsun

85. Almanya’da İslam Bankacılığı, Katılımcı, Konuşmacı: Prof. Dr. Hans Georg Ebert, 20 Ekim 2009, OMÜ, Samsun

86. Finansçı Olmayanlar için Finansal Yönetim Eğitimi, Eğitmen, Mayıs-Haziran 2009, KASİF, Samsun

87. KOBİ’lere Yönelik Güncel Finans Eğitimi, Eğitmen, Mayıs 2009, KOSGEB, Samsun

88. Web Design Eğitimi, Kursiyer, Mart 2006, Bilge Adam, İstanbul

89. Project Management, Kursiyer, Aralık 2004, Bilge Adam, İstanbul

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

45. Apimondia Kongresi- Arıcılık Ekonomisi Komisyonu Üyesi (2015-2016)

Eurasia Business and Economics Society (2013-+)

OMÜ Mezunlar Koordinatörlüğü Danışma Kurulu (2013-2016)

OMÜ FBE Öğrenci Temsilciliği (2011-2014)

 

Ödüller

Bal Tanıtım Derneği, 2016 Arıcılık Onur Ödülü

 

Bal Tanıtım Derneği, 2016 Altın Arı Ödül Adayı

 

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı, 2224 Yurt Dışı Bilimsel Etkinlere Katılım Desteği Programı, 2015.

 

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı, 2210 Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı, 2007-2009.

 

Atıflar

1. SCI ve SSCI Kapsamında Atıflar

 

a) “Dondurulmuş Gıda Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Samsun İli Örneği” isimli esere yapılan atıf örnekleri:

 

Dursun İ. and Kabadayi, E. T. (2013).  Resistance to persuasion in an anti-consumption context: Biased assimilation of positive product information, Journal of Consumer Behaviour, 12: 93–101. SSCI

 

b) “Finans Kaynakları ve Samsun’daki KOBİ’lerin Durumu” isimli esere yapılan atıf örnekleri:

 

Şafaklı, O.V., Ertanin, M., Hüdaverdi, H. (2013). A Research on the General and Financial Problems of Agricultural Sector in North Cyprus: Case of Karpaz Peninsula, International Journal of Academic Research in Business & Social; Jun2013, Vol. 3 Issue 6, p44.

 

2. Ulusal ve Uluslararası Yayınlara Yapılan Atıflar

 

a) “Hile Denetimi” isimli esere yapılan atıf örnekleri:

 

1. Kaban, İ., & Coşkun Arslan, M. (2016). Bilgi Teknolojileri Destekli Denetim Uygulamaları Kapsamında Zimmet Hilelerinin Ortaya Çıkarılması; Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama. Ege Academic Review, 16(3).

2. Gönen, S. ve Rasgen, M. (2016). Hile Denetiminde Benford Yasası: Borsa İstanbul Örneği, Journal of International Trade, Finance and Logistics, Cilt:1 Sayı:1, 93-113.

3. Yardımcıoğlu, M., Koca, N.,Günay, Y., Kocamaz, H. (2014), Yolsuzluk, Muhasebe Hileleri ve Örnekleri, KSU İİBF Dergisi, 4(2), 171-187

4. Çankaya, F., Dinç E., Çoban, Y.(2014) Adli Muhasebede Uzman Tanıklık Mesleği: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 23, 70-74.

5. Kaya, Z. (2013). Adli Muhasebecilik Kavramı Farkındalığı: Türkiye'de Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

6. Nazlıoğlu, B. ve Özerhan Y. (2012). Fraudulent Financial Reporting (FFR) Detection: A Perspective From Turkey Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Vol. 14 Issue 2(99).

7. Elitaş, B.L. (2012). Seçilmiş Örneklerle Adli Muhasebe Eğitimi ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Temmuz 2012,153-172. (http://journal.mufad.org/attachments/article/663/9.pdf)

8. Akyel, N., Seçkin, K. (2012). K-En Yakın Komşuluk Algoritmasının Hile Denetiminde Kullanımı. Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Dergisi (MUVU) / Journal Of Accounting & Taxation Studies (JATS), 5(1), 21-39.

9. Boyraz,B. (2012) Adli Muhasebe Uygulamalarında Hile, Yolsuzluk ve Suistimal Denetimi, Adli Muhasebe Uygulamaları E-Dergisi, Sayı:1.

(http://www.adli-muhasebe.com/edergi/Adli-Muhasebe-E-Dergi.pdf)

10. Güney, S. and Bozkurt, R. (2012). The Problems and Ethical Attitudes of Accounting Professionals Toward Accounting Errors and Frauds: A Model Practice in City of Erzurum, International Journal of Business and Social Science Vol. 3 No. 20 [Special Issue –October 2012].

11. Hatunoğlu, Z. Koca, N., Kıllı, M. (2012). İç Kontrolün Muhasebe Sistemindeki Hata ve Hilelerin Önlenmesindeki Rolü Üzerine Bir Alan Çalışması, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012,9: 20, s. 169-189

12. Saçaklı, Y. (2011). Adli Muhasebecilik Perspektifinde Türkiye’deki Üniversitelerde Muhasebede Denetimi Eğitimi ve Öneriler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

13. Doğan, Ö.Ç. (2011). Yaratıcı Muhasebe ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Gören Şirketler Üzerinde Bir Uygulama, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe Finansman Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

14. Erkan, M., Arıcı, D.N. (2011). Hata ve hile denetimi: Sermaye Piyasası Kurulu'na kayıtlı halka açık anonim şirketlere ilişkin düzenlemeler. Muhasebe Ve Denetime Bakış, (33), 29.

15. Çorbacı, Ö ve Doğan, E. (2010). Bilanço Makyajlama Yöntemleri ve Örnek Şirket İncelemesi, 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 6-8 Mayıs, Zonguldak,82-87. http://w3.beun.edu.tr/wp-content/uploads/2013/08/yayinlar/9.UiK.pdf

 

b) “Dondurulmuş Gıda Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Samsun İli Örneği” isimli esere yapılan atıf örnekleri:

 

1. Kadanalı, E., & Dağdemir, V. Tüketicilerin Yöresel Gıda Ürünleri Satın Alma İstekliliği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33 (1), 9-16. http://ziraatdergi.gop.edu.tr/Makaleler/2086686678_9-16.pdf

2. Terin, M., & Ateş, H. Ç. (2016). Tarımda Örgütlenmeye Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma: Van İli Örneği, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 3(1): 38–44. http://www.turkjans.com/wp-content/uploads/2016/01/6.-MAKALE-TJANS-15-063-38-44.pdf

3. Özsayın,D. ve Çelik, K. (2015). İşletmecilerin Veteriner Hizmeti Almalarında Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32 (3): 52-60.

4. Yalçın,E.,Yılmaz, N.,Söğüt, M.Z. (2015). Kriyojenik Ve Mekanik Dondurma Sistemlerinde Donma Sürelerinin Gıda Türüne Bağlı Karşılaştırmalı İncelenmesi, 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 817-829, 8-11 Nisan 2015/İzmir.

5. F. Yatağan, G. Yalçın, M. Ç. Örmeci Kart, V. Demircan (2015) Isparta İlinde Dondurulmuş Gıda Ürünlerine Yönelik Tüketici Tercihleri. Gıda Dergisi, 40 (2): 77-84

6. Yoğunlu, A., Yüzeroğlu, M., Hopoğlu, S. ve Gökçe, S. (2013). Dondurulmuş Meyve-Sebze Sektör Analizi ve Ön Fizibilitesi, 2013, Fırat Kalkınma Ajansı

http://www.fka.org.tr/ContentDownload/Dondurulmus_Meyve_Sebze_Sektor_Analizi_ve_On_Fizibilitesi.pdf

7. Sürel, C. (2012). Bazı Sebzelerde Dondurma Ve Donmuş Muhafaza Sürecinde Askorbik Asit, Β-Karoten Ve Tekstürel Değişimlerin İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi FBE Yüksek Lisans Tezi, Aralık 2012. (http://kutuphane.pamukkale.edu.tr/katalog/0066665.pdf)

8. Kılıç, O., Gündüz, O., Aydın, G., Emir, M. (2012). Çay Tüketiminde Tüketici Davranışlarının Belirlenmesi: Samsun İli Örneği, HR.Ü.Z.F. Dergisi, 16(4): 19-26.

9. Hekimoğlu, B. ve Altındeğer, M. (2012). Samsun’da Dondurulmuş Gıda Sektör Potansiyeli (Dünyada ve Türkiye’de Genel Durum), Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Nisan 2012.

(http://www.samsuntarim.gov.tr/yayinlar/tarimsal_strateji/tarimsal_strateji_pdf/samsunda_dondurulmus_g%C4%B1da_sektor_potansiyeli.pdf)

 

 

c) “Bireysel Emeklilik Sisteminin Denetim ve Muhasebe Yapısı” isimli esere yapılan atıf örnekleri:

 

1. Kara, S., & Yıldız, Y. (2016). Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi: 2012 Sonrası Yapılan Reformlar ve Bu Reformların Etkileri. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 4(1), 23-45.

2. Bayrak Salantur, Ş. (2015). Bireysel Emeklilik Katılımcılarının Sistemden Erken Çıkma Riskinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman Bilim Dalı Doktora Tezi, 180 sayfa.

3. Kara, S., Yildiz, Y., & Karan, M. B. (2015). Analysis Of Risk-Taking Behaiıour Of Individual Pension System Participants: The Case Of Turkey. Journal of Economics Finance and Accounting, 2(3):375-396.

4. Genç, T., Kabak, M., Köse, E., & Yılmaz, Z. (2015). Bireysel Emeklilik Sistemi Seçimi Problemine İlişkin Macbeth Yaklaşımı. Ekonometri ve İstatistik,22: 47-65.

 

d) “Türkiye’de Balık Unu ve Yağı Üreten İşletmeler: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” isimli esere yapılan atıf örnekleri:

 

1. Kalkınma Bakanlığı (2014), Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Su Ürünleri, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara

http://www.cka.org.tr/dosyalar/Ozel%20Ihtisas%20Komisyonu%20Raporlar%C4%B1/Su%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20%C3%96%C4%B0K%20Raporu.pdf

2. Gürçay, S. (2014) Ülkemiz Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu ve Geleceği. Suda Yaşam Dergisi, http://sudayasamdergisi.com/makale/mevcut-durum.pdf

3. Kaldırım, K. ve Yılmaz, M. (2013). Su Ürünleri ve Balıkçılık Sektör Raporu 2013. OKA, http://www.oka.org.tr/Documents/SUURUNLERIVEBALIKCILIKSEKTORRAPORU.pdf

 

e) “Türkiye’de Balık Unu ve Yağı Üreten İşletmeler: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” isimli doktora tez semineri eserine yapılan atıf örnekleri:

 

1. Güler, H. (2015). Samsun İli Ekonomik Gelişiminde Balıkçılık Sektörünün Etkinliği International Journal of Scientific and Technological Research, 1(3): 42-45.

2. OKA (2013). Su Ürünleri Ve Balıkçılık Sektör Raporu

http://www.oka.org.tr/Documents/SUURUNLERIVEBALIKCILIKSEKTORRAPORU.pdf

 

 

f) “Süt ve süt ürünleri tüketiminde tüketici tercihlerini etkileyen faktörler: Samsun

Örneği” isimli esere yapılan atıf örnekleri:

 

1. Onurlubaş, E., & Çakırlar, H. (2016). Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Journal of the Institute of Social Sciences Cankiri Karatekin University/Cankiri Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 7(1).

2. Güneş, F. E, Aktaç, Ş. Korkmaz, BİO. (2014). Tüketicilerin Gıda Etiketlerine Yönelik Tutum ve Davranışları. Akademik Gıda 12(3) : 30-37.

3. Ocak, S. ve Önder, H.(2014) Süt Ürünlerinde Tüketici Tercihini Etkileyen Faktörler ve Gıda Güvenliği Bilinci, Hayvansal Üretim 55(2): 9-15.

 

g) “Finans Kaynakları ve Samsun’daki KOBİ’lerin Durumu” isimli esere yapılan atıf örnekleri:

 

1. Akın, Ü. (2014). Kobi’lerin Finansman Ve Yatırım Kaynaklarını Algı Düzeyi: Bir Araştırma, Journal of Economics, Finance and Accounting, 1(2), 106-126.

2. Şafaklı, O.V. (2012). KKTC Güzelyurt İlçesinde KOBİlerin Genel ve Finansal Sorunları Üzerine Bir Araştırma, 8. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, 27 – 28 Kasım 2012, İKÜ, İstanbul, s. 167-172

 

h) “Avrupa Birliği ve Türkiye’deki Organik Tarım Mevzuatındaki Gelişmeler ve Son Yönetmeliklerin Analizi” isimli esere yapılan atıf örnekleri:

 

1. Kılıç Topuz, B. ve Demiryürek, K. (2015).  Avrupa Birliği ve Türkiye’de organik tarıma yönelik yayım ve danışmanlık hizmetleri. Anadolu Tarım Bilim. Derg. /Anadolu J Agr Sci, 30. 236-245

2. Eryılmaz Aydın, G., Demiryürek, K. ve Emir, M. (2015).Avrupa Birliği Ve Türkiye’de Organik Tarım Ve Gıda Ürünlerine Karşı Tüketici Davranışları. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 30: 199-206.

 

i) “Basel II and Its Implications on Turkish Banks” isimli esere yapılan atıf örnekleri:

 

Dalkılıç,A.F., İbiş,C and Hikmet, N. (2012). Preparation of Non-listed Companies for External Auditing: Policy Recommendations for Turkish SMEs towards New Turkish Commercial Code”,  International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences ISSN:1925 – 4423 Volume :2, Issue:1, Year:2012, pp.22-37

(http://www.ijceas.com/index.php/ijceas/article/view/50/pdf)

 

j) “Basel II: Its Implications on Turkish Banks and SMEs in Samsun” isimli Yüksek Lisans tezine yapılan atıf örnekleri:

 

Arun, K. (2013), International New Ventures and Basel Criteria Effect, IAAOJ, Social Science, 1(1), 50-67.

 

k) “Hile Riskinin Denetim ile İlişkisi” isimli esere yapılan atıf örnekleri:

 

Güneş, Ş. (2014). İşletmelerde Hile Riskinin Önlenmesi Ve Hastane İşletmelerinde Uygulama, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı.

 

l) “Türkiye’de Arıcılık Ekonomik Olarak Sürdürülebilir mi?” isimli esere yapılan atıf örnekleri:

 

Emir, M. (2015). Arıcılar İçin E-Ticaret Adımları Ve Pazarlama Önerileri, Arıcılık Araştırma Dergisi,7 (13):32-33

 

 

 

HAKEMLİK, EDİTÖRLÜK ve BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİLİK

1. SCI ve SSCI kapsamındaki dergilerde hakemlikler

 

2. Uluslararası Hakemli dergilerde hakemlikler

 

1.  Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi

2.  Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

3. Universal Journal of Agricultural Research* (ISSN: 2332-2284)

4. Sociology and Anthropology* (2331-6179)

5. Journal of Engineering and Technology Research

 

 

*CABI full text, Chemical Abstracts Service, EBSCO A-to-Z, J-Gate, JournalTOCs, WorldCat, Academickeys, Google Scholar, Researchbib  Information Matrix for the Analysis of Journals, Polish Scholarly Bibliography

 

17.3. Ulusal Hakemli dergilerde hakemlikler

 

17.4. Uluslar arası Hakemli dergilerde editörlük

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi

 

17.5. Bağımsız değerlendiricilik

İç işleri Bakanlığı- Dernekler Dairesi Başkanlığı

17.6. Mentörlük

 

European Commission FP7 FI-PPP Accelerator Programı: FRACTALS "Geleceğin Internet'i (Future Internet) - Etkin Tarım Uygulamaları (15 Ekim 2015-+)

http://fractals-fp7.com/index.php/funded-projects -

       
•Diğer Makaleler...•


•Sayfa 1 / 2•

Ana Men

E??T?MLER?M

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Ziyareti Sayac?

Anket 1

Anket 2

Anket 3